Vrácení zboží - Reklamace

OZONEE ÚČET

Balíček výhod

Vytvořením účtu Ozonee máte více možností.

Registrace

JAKÉ MÁTE VÝHODY S VYTVOŘENÍ ÚČTU?

S účtem Ozonee můžete více. Zaregistrujte se a zkontrolujte možnosti účtu Ozonee. Jak se vám to nebude líbít, můžete kdykoli se odhlásit.

  • Historie objednávek
  • Srovnání produktů
  • Další slevy
bunda

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

1. Stáhněte a vytiskněte formulař odstoupení od smlouvy

Bez podpisu nebudeme moci vraceného zboží přijmout

Vrací generátor

2. ODESLAT BALÍK NA ADRESU:

Máte dvě možnosti:


1. Naše hlavní zpáteční adresa
Dražší přeprava na naši přímou adresu. Rychlejší proces navrácení zboží.

Alpha Fashion Ozonee.cz
Naftowa 5
65-705 Zielona Gora
Poland

s poznámkou Ozonee, spolu s dokladem o koupi a vyplněným formulářem pro vrácen2. Doprava do našeho dopravního zaprostředkovatele.
Toto není náš sklad, ale možnost levnější dopravy vrácení zboží k našemu dopravce, ale s prodlouženou dobou doručování balíčku k nám. Balíček je posilán do nášeho dopravnáho zaprostředkovatele, který nám to předá. Čas 14 dnů na vrácení peněz se počítá ode dne přijetí zásilky DO NÁŠEHO SKLADU.


Paxy - OZONEE.CZ

ul. Vratimovská 681/80
71900 Ostrava - Kunčice

s poznámkou Ozonee, spolu s dokladem o koupi a vyplněným formulářem pro vrácen3. VRÁCENÍ PENĚZ

Vrácení platby obdržíte do 14 dnů od obdržení vrácené zásilky.

 

INFORMACE

1. Bez ohledu na to, jak zboží budete vracet, musí být zabaleno vhodným způsobem, aby nedošlo k poškození při přepravě.
2. Vrácené zboží bude přijato pouze tehdy, pokud bude zasláno zpět s kompletním obsahem (včetně gratis, dárky, dárkových předmětů, atd.) a výrobek a doplňky jsou neporušené.
3. Při vrácení zboží přiložte i doklad o nákupu ) a vyplněný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
Nepřijímáme žádné zásilky odeslané na dobirku!Vrácené zboží tímto způsobem se vrátí odesílateli, protože nejsme schopni vyzvednout balíček.
4. Peníze na Váš účet budou zaslány v zákonné lhůtě , nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení zásilky s zboží.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Termín, dokdy je možné odstoupit od smlouvy, vyprší po uplynutí 14 dnů ode dne, ve kterém se zákazník stal majitelem zboží nebo ve kterém se třetí osoba, která není dopravcem a byla pověřena zákazníkem, stala jeho majitelem.
Pro využití práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat (PAXY-OZONEE.CZ, UL. VRATIMOVSKÁ 681/80, 71900 OSTRAVA - KUNČICE) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy formou jednoznačného prohlášení (například dopis odeslaný poštou, faxem nebo elektronickou cestou). Můžete také využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy: VZOR KE STAŽENÍ, použití formuláře není povinné.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

V případě odstoupení od této smlouvy vrátíme peníze na určený bankovní účet nebo PayPal, pokud se uskuteční platba prostřednictvím nákupu tohoto zprostředkovatele (POZOR vedeme bezhotovostní prodej v této souvislosti neprovádíme vrácení peněz v hotovostí ani poštovními převody)neprodleně, a v každém případě nejpozději do 14 dnů.Vám tím nevzniknou další náklady v souvislosti s vrácením zboží poté, co nám produkt odešlete zpět (POZOR neakceptujeme zásilky na dobírku z důvodu na bezhotovostní platební styk obchodu) nebo jiné podmínky, s kterými zákazník souhlasil při nákupu.
Můžeme zadržet vrácení platby až do obdržení zboží, zasláním chybějícího nebo nesprávného čísla bankovního účtu, na který má být vrácena.Zboží prosím zašlete nebo vraťte na adresu PAXY-OZONEE.CZ, UL. VRATIMOVSKÁ 681/80, 71900 OSTRAVA - KUNČICE, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této kupní smlouvy spolu s vyplněným připojeným balíčkem , prohlášení vůli odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku. Použití šablony formuláře dostupné na webových stránkách, není povinné.
lhůta je považována za dodrženou, pokud zašlete zboží zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení položky. Jste zodpovědní za snížení hodnoty vyplývající z využívání věcí jiným způsobem, než bylo nutné zjistit zjistit povahu, vlastnosti a fungování věcí a souhlas vyjádřený během procesu nákupu a vrácení zboží. V případě odstoupení od smlouvy na dálku se smlouva považuje za neplatnou.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVZ SPOTŘEBITELEM JE VYLOUČENO V PŘÍPADĚ:

1. Dodání zboží nebo poskytnutí služeb, jejichž cena závisí na kolísání cen na finančním trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
2.Smlouva, ve které je předmětem služby neprefabrikovaná položka, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
3. Smlouva, ve které je předmětem služby dodání zboží, které snadno podléhá zkáze nebo má krátkou dobu spotřeby;
4. Smlouva, ve které je předmětem služby dodání zboží v uzavřeném obalu, které není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a které spotřebitel z tohoto obalu vyňal;
5. Smlouva, ve které je předmětem služby dodání zboží, které je po doručení vzhledem ke své povaze neoddělitelně smícháno s jinými předměty;
6. Smlouva, ve které je předmětem služby dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření kupní smlouvy, jež mohou být dodány až po uplynutí třicet dnů a jejichž skutečná cena závisí na kolísání cen na trhu, které obchodník nemůže ovlivnit;
7. Smlouva, v které spotřebitel výslovně požádal obchodníka o to, aby jej navštívil za účelem provedení nezbytné opravy nebo údržby. Pokud při příležitosti takovéto návštěvy obchodník poskytne navíc jiné služby než ty, které si zákazník výslovně vyžádal, nebo dodá navíc jiné zboží než náhradní díly nutné k provedení údržby nebo oprav, má spotřebitel právo od smlouvy na tyto dodatečné služby nebo zboží odstoupit;
8. Smlouva, ve které je předmětem služby dodání audiozáznamů nebo videozáznamů či počítačových programů v originálních obalech, které byly spotřebitelem porušeny;
9. Smlouva, ve které je předmětem služby dodání novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném na dodávání takovýchto publikací;
10. Smlouvy uzavřené při veřejné dražbě;

 

REKLAMACE

Základem pro zahájení stížnostního řízení je zaslání čistého inzerovaného produktu spolu s vyplněným a podepsaným formulářem pro podání stížnosti. Zašpiněné zboží nebude předmětem stížnosti. Chcete-li reklamovat zboží, zašlete jej prosím doporučenou poštou nebo poštovním balíkem (z daňových důvodů nepřijímáme balíkz, které nám byly zaslány na dobírku) na následující adresu:

Máte dvě možnosti:


1. Naše hlavní zpáteční adresa
Dražší přeprava na naši přímou adresu. Rychlejší proces navrácení zboží.

Alpha Fashion Ozonee.cz
Naftowa 5
65-705 Zielona Gora
Poland

s poznámkou Ozonee, spolu s dokladem o koupi a vyplněným formulářem pro vrácen2. Doprava do našeho dopravního zaprostředkovatele.
Toto není náš sklad, ale možnost levnější dopravy vrácení zboží k našemu dopravce, ale s prodlouženou dobou doručování balíčku k nám. Balíček je posilán do nášeho dopravnáho zaprostředkovatele, který nám to předá. Čas 14 dnů na vrácení peněz se počítá ode dne přijetí zásilky DO NÁŠEHO SKLADU.


PAXY-OZONEE.CZ
ul. Vratimovská 681/80
71900 Ostrava - Kunčice

S poznámkou „OZONEE“ s dokladem o koupi a vyplněném a podepsaném reklamačním formuláři.

Generátor reklamací


Reklamace týkající se zásilky s dodatečným pojištěním:
Pří vyzvednutí zásílky otevřete balíček u kurýra.V případě poškození bude sepsat s kurýrem škodní protokol. Pak nás neváhejte kontaktovat.

Podmínky prodeje
Nákup zboží se rovná přijetí právídel obchodu ALPHA FASHION. Výše uvedené obchodní podmínky se vztahují na všechny transakce uzavřené na základě nabídek našeho internetového obchodu.

Online mimosoudní řešení sporů
Upozorňujeme vás , že máte možnost využít mimosoudní metody řešení stížností a uplatňování nároků v souladu s postupem pro řešení sporů online, který vypracovala Evropská komise, který je k dispozici na adrese: http://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event= main.home.sho

pixel